Chuyên mục: Kỹ sư

Đơn hàng kỹ sư vận hành máy CNC làm việc tại Saitama

Đơn hàng kỹ sư CNC là một trong những đơn hàng rất tốt. Công việc của người lao động là vận hành máy TIỆN PHAY CNC, với chi phí xuất cảnh hợp lý, mức lương lại cực cao lên tới 24 Man chưa kể làm thêm, tăng ca. Đây chắc chắn sẽ là cơ hội tuyệt […]