Thẻ: Nenkin

Chi tiết hướng dẫn về tiền Nenkin

◎ Những người đáp ứng đầy đủ tất cả các điều kiện bên dưới có thể nộp hồ sơ xin trợ cấp lương hưu trọn gói. Người xin trợ cấp phải là người ngưng tham gia trợ cấp quốc dân, bảo hiểm trợ cấp phúc lợi xã hội, bảo hiểm của hiệp hội tương trợ […]