Chuyên mục: Tin tức

THAY ĐỔI LỚN : TU NGHIỆP SINH CÓ THỂ LÀM VIỆC TỐI ĐA TẠI NHẬT 10 NĂM. NẾU ĐỖ KÌ THI CHUYÊN MÔN CÓ THỂ CHUYỂN SANG VISA KHÁC & ĐƯỢC ĐÓN GIA ĐÌNH SANG

Ngày hôm qua, một thay đổi lớn trong luật về tiếp nhận thực tập sinh kỹ năng đã được đưa ra trong cuộc họp của Hội Đồng Tư Vấn Kinh Tế Tài Chính Nhật Bản. Theo đó, thì ngay trong tháng 4 tới, chính phủ có thể sẽ mở rộng thêm một loại tư cách […]

Thị trường XKLD Nhật Bản

KHÁI QUÁT         Nhật Bản là một trong các thị trường trọng điểm cung ứng lao đông VN đi làm việc ở nước ngoài .         Năm 1992 là năm đầu Nhật bản tiếp nhân TNS Việt Nam . Lao động VN gia tăng theo các năm, cụ thể như sau:    Năm 2017 Lao […]