Chuyên mục: Thông tin tuyển chọn

Hợp đồng cung ứng lao động HOSOE RYOUSUKE – MT3813

1. Văn bản chấp thuận của Cục   2. Danh sách lao động đăng ký tuyển chọn STT Họ tên Ngày sinh Quê quán 1 VŨ THỊ HẰNG 06/10/1996 Hải Dương 2 NGUYỄN THỊ THỦY 23/02/1996 Thái Bình 3 TRẦN THỊ THU HÀ 13/06/1999 Thái Bình 4 VŨ THỊ MAI 23/02/1992 Bắc Giang 5 PHẠM […]