Chuyên mục: Thông tin tuyển chọn

Thông tin tuyển chọn Vista Kyoudou Kumiai – MT2988

1. Văn bản chấp thuận của Cục     2. Danh sách lao động đăng ký tuyển chọn         STT Họ tên Ngày sinh Quê quán 1 TRẦN VĂN NHIỀU 02/12/1987 Tây Ninh   3. Danh sách lao động trúng tuyển     STT Họ tên Ngày sinh Quê quán 1 TRẦN […]

Thông tin tuyển chọn Toyo Kyodo Kumiai Toyo – MT2705

1. Văn bản chấp thuận của Cục     2. Danh sách lao động đăng ký tuyển chọn       STT Họ tên Ngày sinh Quê quán 1 NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG 01/10/2003 01/10/2003 2 LÊ THỊ LIÊN 30/04/1994 30/04/1994 3 PHẠM THỊ TIẾP 20/04/1991 20/04/1991 4 NGUYỄN THỊ THẢO 18/09/1991 18/09/1991 5 NGUYỄN […]

Thông tin tuyển chọn TOZAI – HI527T

1. Văn bản chấp thuận của Cục     2. Danh sách lao động đăng ký tuyển chọn     STT Họ tên Ngày sinh Quê quán 1 NGÔ THU HÀ 22/11/2002 Thanh Hóa 2 TẠ THỊ BÍCH LOAN 02/12/2004 Bắc Giang   3. Danh sách lao động trúng tuyển       STT Họ […]