Chuyên mục: Thông tin tuyển chọn

Thông tin tuyển chọn Hinomoto Kyodo Kumiai SAIL MT2645+2596

1. Văn bản chấp thuận của Cục     2. Danh sách lao động đăng ký tuyển chọn     STT Họ tên Ngày sinh Quê quán 1 TRỊNH VĂN ĐẠI 16/10/1995 Thanh Hóa 2 NGUYỄN TRỌNG KHỞI 02/10/1984 Thanh Hóa 3 TẠ VĂN HOÀNG 19/12/1994 Hà Nội 4 NGUYỄN CÔNG SƠN 01/01/1996 Quảng Nam […]

Thông tin tuyển chọn Tozai MT2494TGH

1. Văn bản chấp thuận của Cục       2. Danh sách lao động đăng ký tuyển chọn   STT Họ tên Ngày sinh Quê quán 1 Đỗ Văn Tùng 19/7/1992 Thái Bình   3. Danh sách lao động trúng tuyển   STT Họ tên Ngày sinh Quê quán 1 Đỗ Văn Tùng 19/7/1992 […]

Thông tin tuyển chọn SAIL MT2580

1. Văn bản chấp thuận của Cục     2. Danh sách lao động đăng ký tuyển chọn   STT Họ tên Ngày sinh Quê quán 1 Nguyễn Thị Linh Hà 31/10/2003 Phú Thọ 2 Nguyễn Thị Thanh Hương 01/10/2003 Phú Thọ 3 Nguyễn Thị Hương 11/12/1990 Hà Nội 4 Chu Thị Thủy 19/7/1987 Nghệ […]

Thông tin tuyển chọn Japan International MT2440

1. Văn bản chấp thuận của Cục     2. Danh sách lao động đăng ký tuyển chọn   STT Họ tên Ngày sinh Quê quán 1 Trịnh Thị Lê Na 03/06/1998 Nghệ An 2 Võ Thị Trang 20/12/2003 Nghệ An   3. Danh sách lao động trúng tuyển   STT Họ tên Ngày sinh […]

Thông tin tuyển chọn Global Network Kyodo Kumiai

1. Văn bản chấp thuận của Cục     2. Danh sách lao động đăng ký tuyển chọn   STT Họ tên Ngày sinh Quê quán 1 Nguyễn Văn Long 01/04/1994 Nghệ An 2 Lê Doãn Hoàng 16/03/2001 Nghệ An   3. Danh sách lao động trúng tuyển   STT Họ tên Ngày sinh Quê […]