Tuyển dụng

Tuyển dụng đơn hàng chăn nuôi – MT3972

THÔNG BÁO ĐƠN HÀNG

Thời gian làm việc: 3- 5 năm

MS: MT3972

 • Ngành nghề xin visa: Chăn nuôi
 • Tên và nội dung CV cụ thể: Chăn nuôi

2. Điều kiện tuyển dụng:

 • Số TTS cần tuyển: 1/ Nam
 • Tuổi: Từ 18 đến 30 tuổi
 • Trình độ:
 • Tay nghề: không yêu cầu

3. Yêu cầu khác:

 • Ứng viên trung thực, có sức khoẻ tốt
 • Yêu nước Nhật và có khả năng học tiếng Nhật

4. Thông tin khác:

 • Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển qua video
 • Trợ cấp đào tạo tháng đầu: 60000 Yên
 • Tiền lương: Từ 100,000 đến ( đã trừ thuế, nhà, bảo hiểm xã hội và chưa bao gồm tiền làm thêm )
 • Bảo hiểm xã hội thân thể, bảo hiểm thất nghiệp: Có
 • Địa điểm làm việc: KUMAMOTO
 • Ngày dự kiến nhập cảnh: 25/11/2024
 • Thời gian dự kiến thi tuyển: 16/05/2024
 • Thời gian / nội dung thi tay nghề: 16/05/2024/Thi tuyển qua video
 • Số lượng cần tham gia thi tuyển: 1->3
 • Cán bộ đối ngoại phụ trách: Trần Đức Thế – MT8

5. Yêu cầu phối hợp:

STT Công việc Thời hạn yêu cầu thực thi Bộ phận chịu trách nhiệm
1 Tuyển dụng cung cấp FORM + DS 12/05/2024 Phòng TD + Kế toán
2 Check nguồn (TTS và gia đình TTS) 13/05/2024 Phòng tuyển dụng + Phòng đối ngoại Nhật
3 Hoàn thiện hồ sơ ngoại, nội (Bao gồm kiểm tra sức khỏe) 12/05/2024 Phòng TD + Phòng đối ngoại Nhật + Kế toán
4 Gửi Form cho đối tác Nhật 13/05/2024 Phòng đối ngoại Nhật
5 Ngày thi tuyển dự kiến 16/05/2024 Phòng đối ngoại Nhật + TD